Tentoonstelling BErgeijk550jaarSTAD

Locatie: Bergeijk 't Hof
Datum: za 20 juli 2019 tot
ma 16 september 2019
Accommodatie: de Hofkerk
Adres: Hof 12
Rubriek(en): Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Ouderen
Entreeprijs: Gratis
Entreeprijs kinderen: Gratis
Website evenement: www.heemkundekringbergeijk.nl/tentoonstelling
E-mail: theoantonis.parochiebernardus@gmail.com
T: +31(0)621486325
 

Tentoonstelling waarbij stil gestaan wordt bij de gebeurtenis dat 550 jaar geleden Karel de Stoute, de hertog van o.a. Bourgondië, Brabant en Limburg de bestuurders van Bergeijk toestond om van hun dorp een stad te maken en deze met wallen, poorten en grachten te versterken. Verder werd Bergeijk afgescheiden van de schepenbank van Eersel en kreeg een eigen schepenbank. Een schepenbank was in die tijd het college van burgemeester en wethouders. Onder de schepenbank Bergeijk kwamen ook Westerhoven, Riethoven, Borkel en Schaft en Dommelen te vallen. In hetzelfde jaar werd aan Bergeijk toegestaan om in zijn zegel het wapen van Karel de Stoute te gaan voeren. De tentoonstelling is te bezoeken voor en na de reguliere vieringen en tijdens de Open Kerkdagen. Bezoek is ook mogelijk na telefonische afspraak via 06 21486325.