Kringgildedag

Locatie: Riethoven
Datum: ma 6 juni 2022
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Accommodatie: Tent
Adres: Vlasstraat 43
Rubriek(en): Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Ouderen
Entreeprijs: Gratis
Entreeprijs kinderen: Gratis
Website evenement: https://gildestannariethoven.nl/index.php/gildefeesten-2022/kringgildedag-2022
E-mail: info@gildestannariethoven.nl
T:
 

De traditie van de Gildedag - oftewel Gildefeest - is ongeveer zo oud als de Gilden zelf. Al in de dertiende eeuw kwamen Gilden bij elkaar om te midden van drank, dans en muziek grote schietwedstrijden te houden. Op de gildedagen meten de gildebroeders zich in groepsverband of individueel in allerlei diciplines zoals geweerschieten, kruisboogschieten, handbookschieten, vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden. Ook in de tentoonstellingsruimte wordt gewedijverd om de mooiste presentaties. De prijswinnaars gaan naar huis met zilveren schilden, die worden toegevoegd aan de zilverschat van het gilde. Wanneer het gilde uittrekt, tooien de zilverdragers zich met deze schilden om ze ook aan het grote publiek te tonen. Alle deelnemende gilden ontvangen een herinneringsschild. In 1977 waagde het gilde Sint Anna zich voor de eerste keer zelf aan het organiseren van een kringgildedag. Elke kringgildedag heeft min of meer een vast programma. In de ochtendis er een gildemiswaar leden van het kring- en districtbestuur bij aanwezig zijn. Na de mis volgt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag en de vendelgroet. Vervolgens is er een gezamelijke maaltijden een officiele ontvangstvan de gemeente met het aanbieden van erewijn. Het middagprogramma begint met een grote optocht van alle gildes door het dorp waarin ze zich laten zien aan het publieken aan de jury, die de gilden op diverse onderdelen beoordeelt. De optocht eindigt op het feesterrein, waar de gildewedstrijden beginnen met massaaloptrekken van de gildebroeders richting overheid en het brengen van de vendelgroet. Dit is een bijzonder kleurrijk spektakel. Daarna beginnen de wedstrijden van trommen, vendelzwaaien, bazuinblazen en diverse schietvarianten. Voor de winnaars zijn er herinneringsschilden. Bij elke kringgildedag is er ook een expositie van gilde-attributen, waarbij het publiek kennis kan nemen van de historie van diverse gildes. Ook hieraan zijn weer prijzen verbonden. Alle prijzen worden betaald door het organiserende gilde. Dit maakt de organisatie niet alleen een tijdrovende maar ook een kostbare zaak. Het moet worden gezegd dat kringgildedagen altijd in de beste sfeer verlopen. U bent van harte welkom om de optocht te bekijken en/of de sfeer op het terrein te proeven.