Plaatsingsvoorwaarden evenementenkalender

Op de Bergeijkse evenementenkalender worden uitsluitend evenementen geplaatst die naar de mening van de redactie voldoen aan onderstaande plaatsingsvoorwaarden:
 

  1. Het betreft een publieksevenement betreffende kunst, cultuur, uitgaan of recreatie in de gemeente Bergeijk. Een publieksevenement is een gebeurtenis waarbij behalve eventuele entree geen verdere voorwaarde wordt gesteld aan de bezoekers, anders dan bijvoorbeeld een leeftijdscriterium. Een publieksevenement heeft altijd grote publicitaire uitstraling en is bedoeld voor een breed publiek. Publieksevenementen zijn niet afhankelijk van één specifieke locatie en zijn daarom verplaatsbaar, tenzij het evenement inhoudelijk afhankelijk is van een specifieke locatie of gebeurtenis. Een publieksevenement vindt altijd plaats binnen een bepaalde tijdsspanne, waarbinnen bezoekers kunnen deelnemen aan het evenement.
  2. Tot te publiceren evenementen behoren o.a. grote jaarlijkse (sport)evenementen, georganiseerde wandel- en fietstochten, exposities, recordpogingen, lezingen, vlooienmarkten, openbare filmvertoningen, koopzondagen, theatervoorstellingen, publieksbeurzen, lezingen e.d.
  3. Niet voor publicatie komen in aanmerking competitiesport, wijkactiviteiten, clubavonden, collectes, uitverkopen, vergaderingen, kerkdiensten, politieke bijeenkomsten, cursussen e.d.
  4. Het evenement moet door de organisator(en) zelf op de evenementenkalender geplaatst worden.
  5. De informatie wordt zo volledig mogelijk aangeleverd, met de informatie in de juiste velden. Wij verzoeken u om teksten niet in hoofdletters in te geven maar uitsluitend in normale opmaak, en het gebruik van uitroeptekens en aanhalingstekens in teksten te vermijden.
  6. Het verstrekken van contactgegevens van de organisator(en) van het evenement is verplicht. Deze informatie wordt niet gepubliceerd op de digitale evenementenkalender.
  7. Bij ieder evenement kan maximaal één foto worden geplaatst. Foto's dienen in JPG formaat en landscape (liggend) formaat te zijn en moeten minimaal 500 Kb en maximaal 1 Mb groot zijn. Is dit niet het geval of is geen foto beschikbaar, dan plaatst de redactie een passende stockfoto.
  8. Bij repeterende evenementen moet in het titelveld ("Evenementnaam") i.v.m. de ingebouwde zoekfunctie altijd een unieke tekst worden geplaatst. Anders krijgt u een foutmelding.
  9. De publicatie mag voor niemand beledigend, aanstootgevend en/of in strijd met de goede zeden zijn.
  10. De redactie behoudt zich het recht voor evenementen die overduidelijk uitsluitend het zakelijk belang van de organisator dienen, niet te plaatsen. Beroep hiertegen is niet mogelijk.

Uit de geplaatste evenementen maakt de redactie een selectie die geplaatst wordt op de Info-Line digitale publicatieborden aan de invalswegen van Bergeijk. Evenementen die niet geplaatst worden op UitinBergeijk.nl kunnen mogelijk wel een plek vinden op UitinBrabant.nl, bij VISIT Bergeijk of in de Eyckelbergh. De eindredactie van de evenementenkalender berust bij Promotie Bergeijk. Ingeval van vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u een mail sturen naar info@bestemmingbergeijk.nl

VERGEET NIET UW EVENEMENT AF TE MELDEN OP info@bestemmingbergeijk.nl ALS, OM WELKE REDEN DAN OOK, UW EVENEMENT NIET DOORGAAT OF GEWIJZIGD WORDT.